Predstavujeme sa
Rozsah podnikania
Oblasti pôsobenia
Referencie
Certifikácia
Partneri
Kontakty
Aplikácie systémov riadenia (od roku 1995)

METSO AUTOMATION:

 • EVO 1, DAMATIC XD, SKR 110MW blokov č.1 a č.2
 • EVO 1, DAMATIC XD, odsírenie blokov č.1, 2
 • EVO 1, DAMATIC XD, denitrifikácia blokov č.1, 2
 • EVO 2, DAMATIC XD, SKR 110MW blokov č.21, 22, 23 a 24
 • Bloková dozorňa EVO 1, blok č.2
 • Dozorňa odsírenia EVO 1, bloky č. 1 a 2

SIEMENS:

 • Elektráreň Vojany 1, Teleperm XP, SKR blokov č. 5 a 6
 • Szabadegyháza, HU, Simatic S5, SKR pre bezobslužnú prevádzku kotla

EMERSON PROCESS MANAGEMENT ( pôvodne FISHER_ROSEMOUNT )

 • Skloplast Trnava, RS 3, taviace agregáty TA2 a TA5
 • Elektráreň Nováky B, RS 3, komplexné riešenie SKR
 • Bukóza Vranov, RS 3, riadiaci systém odparky
 • MG Slovnaft Bratislava, RS 3, plniareň vodíka a dusíka
 

ROCKWELL AUTOMATION, pôvodne ALLEN-BRADLEY:

 • Elektráreň Nováky, PLC5, SLC5
 • Tepláreň Košice, PLC, SLC5, PC Control View, PC in touch
 • Elektráreň Vojany, mazutová stanica, SLC5
 • Skloplast Trnava, lubrikácia, SLC5
 • SPP, stred. Stretava, SKR ťažobnej stanice a diaľkový monitoring, SLC5
 • SPP, stred. Trhovište, SKR ťažobnej stanice a diaľkový monitoring, SLC5
 

WOODWARD:

 • Elektráreň Vojany, riadiaci systém turbín na blokoch 11, 12, 21, 22, 23, 24
 • Elektráreň Nováky, riadenie turbíny na bloku č. 4

YOKOGAWA:

 • Elektráreň Nuevitas, Kuba, SKR, YOKOGAWA DCS
  2x125 MW, rekonštrukcia SKR - regulácia, horákova automatika,informačný systém, (2230vstupov, 600 výstupov, 59 regul. okruhov, 98 archivovaných veličín, 300 alarmov)
 • Elektráreň Santa Cruz del Norte, SKR, YOKOGAWA DCS (3x100 MW regulácie kotla)
 

Vybrané referencie

 

MIESTO

NÁZOV
( SPÔSOB DODÁVKY)

ZAČATOK - KONIEC
( DOBA)

RIADIACI SYSTÉM

OBJEDNÁVATEĽ (KUPUJÚCI)

SE a.s.
Elektráreň Vojany I

KRGO bloku 110 MW č.1
Komplexné riešenie SKR

1988-1989

DASOR 610 (CS)
DIAMO, MODIN

ŠKODA

SE a.s.
Elektráreň Vojany I

KRGO bloku 110 MW č.2
Komplexné riešenie SKR

1990 1992

DASOR 610 (CS)
DIAMO, MODIN

ŠKODA

Tepláreň Pécs
Maďarsko

Rekonštrukcia SKR 4 x 125 t/h kotlov
Komplexné riešenie SKR
Bilančné výpočty

1986-1991

CIRIS
DIAMO
MODIN

ŠKODAEXPORT

SE a.s.
Elektráreň Nováky B

KRGO bloku 110 MW č.1
Komplexné riešenie SKR
Ekologické merania
Riadenie vlastnej spotreby

1992-1993

ROSEMOUNT RS3
A-B PLC5

ŠKODA

SE a.s.
Elektráreň Nováky B

KRGO bloku 110 MW č.2
Komplexné riešenie SKR
Ekologické merania
Automat horákov
Ostrekovanie a ofukovanie
Energetické a bilančné výpočty v reálnom čase
Riadenie vlastnej spotreby

1994-1995

ROSEMOUNT RS3
A-B PLC5
A-B SLC5

ŠKODA

Calex Zlaté Moravce

Kotol 2 x 40 t/h
Komplexné riešenie SKR

1993-1993

A-B SLC5
PC ControlView

SES Tlmače

VSŽ Košice

Kyslíkový aparát KY7
Komplexné riešenie SKR

1992-1993

ROSEMOUNT RS3
A-B PLC5

VSŽ Košice

SE a.s.
Tepláreň Košice

Rekonštrukcia jednotlivých technologických uzlov
-CHÚV
-PARS (realizácia SCADA)
-RS plynu a pod.

1993-1996

A-B SLC5, PLC
PC ControlView
PC InTouch
A-B frekv. men.

SE a.s.
Tepláreň Košice

Szabadegyháza, Maďarsko

Spalinový kotol 40 t/h
SKR pre bezobslužnú prevádzku kotla

1995-1996

Simatic S5

Ganz Transelektro

TP VSŽ Košice

Plynofikácia kotla K1, 240 t/h
Komplexné riešenie SKR
Emisné merania
(pre ABB Slovakia)

1995-1996

Hartmann&Braun
DIGIMATIK

ABB

TP VSŽ Košice

Redukčná stanica - SKR

1995

A-B SLC5

ABB

SE a.s.
Elektráreň Vojany

Blok 110 MW č. 26
Rekonštr. regulačných obvodov kotolne a strojovne

1995

VALMET
Damatic XD

SE a.s.

SE a.s.
Elektráreň Vojany

Mazutová stanica
Rekonštrukcia SKR

1995

A-B SLC5
A-B frekv. men.

SE a.s.

SPP, a.s.
stred. Stretava

SKR Tažobnej stanice a diaľkový monitoring
(SCADA - Stredisko Stretava - Závod Michalovce)

1995

A-B SLC 5
PC InTouch

Nafta Gbely

Skloplast Trnava

SKR vybraných technologických uzlov

1995-1996

ROSEMOUNT RS3
A-B SLC5
A-B frekv. men.

Skloplast Trnava

SE a.s.
Elektráreň Nováky B

Odsírenie blokov 1 a 2, 110 MW
riadenie vlastnej spotreby vr. záskokov
(pre ŠKODA Praha)

1996-1997

ROSEMOUNT RS3
A-B PLC 5

ŠKODA Praha

SPP, a.s.
stred. Trhovište

SKR Tažobnej stanice a diaľkový monitoring
(SCADA - Stred. Trhovište - Závod Michalovce)

1996

A-B SLC 5
PC InTouch

Nafta Gbely

Bukóza Vranov

Odparka
riadiaci systém vr. programového vybavenia

1996

ROSEMOUNT RS3

Bukóza Vranov

SMZ Jelšava

Regulácie plynových kotlov, 25-40 t/h
Rekonštrukcia kotolne
Komplexné riešenie SKR na K1,K2,K3

1996 - K1
1998 - K2
2000 - K3

A-B SLC 5
PC In Touch

SMZ Jelšava

SE a.s.
Elektráreň Nováky B

Blok 110 MW č.1
Automat horákov
Ostrekovanie a ofukovanie kotla a ljung,

1996

A-B PLC 5
A-B SLC 5

SE a.s.
Hraničná 12
Bratislava

SE a.s.
Tepláreň Košice

Optimalizácia prevádzky kotla PK4, 240 t/h
informačné a regulačné obvody

1996

I/A Series Foxboro
(spolupr. ContEx)

SE a.s.
Hraničná 12
Bratislava,

SE a.s.
Elektráreň Vojany

Riadiaci systém turbín 110 MW, blok 21, 22
dodávka na kľúč

1996

WOODWARD
(spolupr. ŠKODA)

SE a.s.
Hraničná 12
Bratislava,

SE a.s.
Elektráreň Vojany

110 MW blok, č. 1, 2
odsírenie a denitrifikácia
dodávka na kľúč

1997-2000

VALMET
DAMATIC XD

SES Tlmače
Továrenská 210
93528 Tlmače,

SE a.s.
Elektráreň Vojany

2x110 MW blok, č. 23, 24
rekonštrukcia SKR kotolne a strojovne + riadenie turbíny;
dodávka na kľúč

1997
(11 mesiacov)

VALMET
DAMATIC XD

NetCon 5000, WOODWARD

SE a.s.
Hraničná 12
Bratislava

SE a.s.
Elektráreň Vojany

2x110 MW blok, č. 21, 22
rekonštrukcia SKR kotolne a strojovne + riadenie turbíny
dodávka na kľúč

1998

VALMET
DAMATIC XD

NetCon 5000, WOODWARD

SE a.s.
Hraničná 12
Bratislava

SE a.s.
Elektráreň Vojany

4x110 MW blok, č. 21, 22, 23, 24
rekonštrukcia SKR - horáky
dodávka na kľúč

1998-2000

VALMET
DAMATIC XD

SE a.s.
Hraničná 12
Bratislava

SE a.s.
Elektráreň Nováky B

110 MW blok č. 3
rekonštrukcia informačného systému
montáž a inžiniering

1997

(5 mesiacov)

A-B PLC 5
PC InTouch

SE a.s.
Hraničná 12
Bratislava,
SES Tlmače (AEE).
Továrenská 210
Tlmače,

SE a.s.
Elektráreň Nováky B

110 MW blok č. 4
rekonštrukcia SKR kotolne a strojovne + riadenie turbíny;
dodávka na kľúč

1998
(4 mesiace)

NetCon 5000, WOODWARD
A-B PLC 5
PC InTouch

SE a.s.
Hraničná 12
Bratislava
SES Tlmače (AEE).
Továrenská 210
Tlmače,

MG Slovnaft Bratislava

MG Slovnaft
Plniareň vodíka a dusíka
dodávka na kľúč

1998
(2 mesiace)

ROSEMOUNT RS3

MG-Slovnaft
Mlynské Nivy 48
Bratislava

Elektráreň Nuevitas
Kuba

2x125 MW
rekonštrukcia SKR - regulácia, horáková automatika, informačný systém
dodávka na kľúč

1998-2000

Yokogawa DCS

SES Tlmače
Továrenská 210
Tlmače

SE a.s.
Elektráreň Vojany

110 MW blok, c. 5, 6
obnova blokov (fluidy)
dodávka SKR na kľúč

1998-2001

SIEMENS
TELEPERM XP

SES Tlmače
Továrenská 210
Tlmače

Skloplast Trnava

Riadiaci a informačný systém sklárskej pece (70t/h)

1999

Rosemount RS 3
A-B SCL 5 (pre vybrané uzly)

Skloplast Trnava
Strojárenská 1
Trnava

SMZ Jelšava

Riadiaci a informacný systém

2000-2001

A-B SLC 5 + in touch

SMZ
Jelšava

Elektráreň
Santa Cruz del Norte
Kuba

3x100 MW regulácie kotla

2000-2001

Yokogava DCS

SES Tlmače
Továrenská 210
Tlmače

Skloplast Trnava

Riadiaci a informačný systém sklárskej pece (140t/h)

2000-2001

Rosemount RS 3
A-B SCL 5

Skloplast Trnava
Strojárenská 1
Trnava

SE a.s.
Elektráreň Vojany

110 MW blok č. 2
rekonštrukcia SKR kotolne a strojovne

2001-2002

DAMATIC XDi, METSO

SE a.s.
Hraničná 12
Bratislava

SE a.s.
Elektráreň Vojany

110 MW blok č. 1
rekonštrukcia SKR kotolne a strojovne

2002-2003

DAMATIC XDi, METSO

SE a.s.
Hraničná 12
Bratislava 

SE a.s.
Elektráreň Vojany

110 MW blok č. 1 a 2
výmena riadiaceho systému turbíny

2000-2002

MicroNet, WOODWARD

SE a.s.
Hraničná 12
Bratislava

Skloplast Trnava

Vypínanie a zapínanie bezpečnostných uzáverov plynu a kyslíka nezávisle od RS3 pre vaňu TA2 a TA3

2002

Nebol predmetom dodávky

PKI-Teplotechna
Anenská 4
Brno, ČR

Palma-Agro Sečovce

Meranie teploty v panve

2002

Nebol predmetom dodávky

Palma-Agro a.s.
Kollárova 1657/16
Sečovce

SMZ Jelšava

Oživenie frekvenčného meniča na spalinovom ventilátore kotla č.1

2002

Nebol predmetom dodávky

SMZ a.s. Jelšava

ZPS Moravany

Oprava IS, ZPS Moravany – SLC 500

2002

Nebol predmetom dodávky

Nafta Východ, a.s.
Priemyselná 6
Michalovce

Pivovar
Heineken Hurbanovo

Výroba rozvádzačov Sivacon

2002

Nebol predmetom dodávky

Siemens, s.r.o.
Stromová 9, Bratislava

U. S. Steel Košice

Servisná oprava pre RS :
RS3, RS Hartmann Braun, RS Aleen Bradley

1/2002 po 12/2002

Nebol predmetom dodávky

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice

U. S. Steel Košice

Elektrolytická pocínovacia linka č.2-Napájacie rozvody NN, Kábelové trasy

2002

Nebol predmetom dodávky

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice

U. S. Steel Košice

Kontinuálna žíhacia linka č.2 – dodávka a montáž pre Prevádzkový rozvod silnoprúdu, Kábelové rozvody NN

2002

Nebol predmetom dodávky

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice

Spaľovňa Bratislava

Výroba 2 ks rozvádzačov SIVACON 400 kVAr

2002

Nebol predmetom dodávky

Siemens, s.r.o.
Stromová 9, Bratislava:

U. S. Steel Košice

Kontinuálna žíhacia linka č.2 – osvetlenie plošín

2002

Nebol predmetom dodávky

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice

Tauris Rimavská Sobota

Výroba rozvádzačov

2002

Nebol predmetom dodávky

RVT SiemControl s.r.o.
Jana Milca 52, Žilina

U. S. Steel Košice

Elektrolytická pocínov. linka č.2 -
osvetlenie linky,
Čistenie odpadových vôd a
Chemické hospodárstvo - elektroinštalácia

2003

Nebol predmetom dodávky

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice

U. S. Steel Košice

Elektrolytická pocínov. linka č.2 - Prečerpávanie odpadových vôd

2003

Nebol predmetom dodávky

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice

U. S. Steel Košice

Servisná oprava pre RS :
RS3, RS Hartmann Braun, RS Allen Bradley

1/2003 po 12/2003

Nebol predmetom dodávky

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice

SCP Ružomberok

Výroba rozvádzačov

2003

Nebol predmetom dodávky

MONTIN spol.s.r.o.
Čermeľská ulica 3
Košice

SPP- Jablonov

Výmena ihlových ventilov na systéme vysokotlakového oleja TS11 až TS12

2003

Nebol predmetom dodávky

SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava

ZPS Moravany

Úprava elektrického zariadenia pre chladiace kompresory pre ZPS Moravany

2003

Nebol predmetom dodávky

Nafta Východ, a.s.
Priemyselná 6
Michalovce

SE a.s.
Tepláreň Košice

IPR Rekonštrukcia ochrán – časť kotolňa

2003

Nebol predmetom dodávky

SE a.s.
Tepláreň Košice

SCP Ružomberok

Dodávka rozvádzačov MCC

2003

Nebol predmetom dodávky

Siemens, s.r.o.
Stromová 9, Bratislava

SCP Ružomberok

Dodávka a inštalácia rozvádzačov PDC

2003

Nebol predmetom dodávky

Siemens, s.r.o.
Stromová 9, Bratislava

SE a.s.
Elektráreň Vojany

Meranie odberu vody z Laborca

2003

Nebol predmetom dodávky

SE a.s.
Elektráreň Vojany OZ
Vojany

Tepláreň Košice a.s.
Košice

Bezpauzové napájanie riadiacej techniky a automatizačných zariadení RtaA zdroja

2003

Nebol predmetom dodávky

Tepláreň Košice a.s.
Teplárenská 3
Košice

REGULA Košice akciová spoločnosť