Predstavujeme sa
Rozsah podnikania
Oblasti pôsobenia
Referencie
Certifikácia
Partneri
Kontakty
Hlavné oblasti pôsobenia
 • Energetika - klasické elektrárne, teplárne, kotolne, výmenníkové stanice
 • Plynárenský priemysel
 • Chemický priemysel
 • Celulózky a papierenský priemysel
 • Sklársky priemysel
 • Hutnícky priemysel – vysoké pece, oceliarne, hutnícka energetika
 • Potravinárstvo – mliekárne, pivovary
 • Banský priemysel a úprava rúd
 • Textilný priemysel
 • Ekologické programy – čistiarne odpadových vôd, spaľovne, odsírenie Administratívne budovy

 

Predmet podnikania
 • Obchodno–technické konzultácie
 • Vypracovanie ponúk
 • Analýza a spracovanie zadania
 • Basic projekt
 • Kompletná projektová dokumentácia
 • Rozvody slaboprúdu a silnoprudu
 • Výroba atypických rozvádzačov do 1000V
 • Výroba univerzálnych nn rozvádzačov SIVACON 8PT
 • Dodávky prístrojovej techniky
 • Dodávky montážneho materiálu
 • Demontáž a montáž káblových trás a impulzných potrubí
 • Demontáž, montáž a oživenie prístrojov, rozvádzačov a riadiacich systémov
 • Tvorba, implementácia a odladenie SW
 • Individuálne skúšky
 • Komplexné skúšky
 • Skúšobná prevádzka
 • Záručné a pozáručné skúšky
 • Revízie elektrických zariadení
 • Záručný a pozáručný servis
 • Výroba mechanických komponentov
 • Architektonické riešenia interiérov na kľúč

 

REGULA Košice akciová spoločnosť