Predstavujeme sa
Rozsah podnikania
Oblasti pôsobenia
Referencie
Certifikácia
Partneri
Kontakty
Certifikácia 

 

Firma REGULA Košice a.s. zaviedla
a používa systém riadenia kvality ISO 9001
od roku 1999. Organizačný poriadok,
pracovný poriadok, príručka kvality
a všetky technicko-organizačné smernice
boli v súvislosti s organizačnými zmenami
na jar t.r. prepracované a prísne sa dbá
na ich dodržiavanie.

REGULA Košice akciová spoločnosť